Förskolepersonalen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och består av förskollärare och barnskötare. Vi har eget kök där maten lagas på plats av vår kokerska. Förskolan lägger stor vikt vid ett miljövänligt helhetstänkande vilket bl.a. innebär att vi prioriterar ekologiska livsmedel, sopsorterar och har egen kompost.
Vi som jobbar på Trollberget nu är:

Myrgruppen 1-3åringar

Björngruppen: 3-5åringar

Kök, städ och barngrupp