Trollbergets förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten startade våren 1992.

Förskolan är belägen mitt ute på landsbygden med naturskönt läge och bedrivs i en villa som är anpassad till verksamheten.

Vi tar emot barn mellan 1-6 år.