Personal

Förskolepersonalen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och består av förskollärare och barnskötare. Vi har eget kök där maten lagas på plats av vår kokerska. Förskolan lägger stor vikt vid ett miljövänligt helhetstänkande vilket bl.a. innebär att vi prioriterar ekologiska livsmedel, sopsorterar och har egen kompost. Vi som jobbar på Trollberget nu är:

Myrgruppen: 1-3åringar

IMG_E1492[1]

Maria Ljung, rektor/förskollärare

IMG_E1494[1]

Amanda Andersson, Barnskötare

 

Björngruppen: 3-5åringar

IMG_E1493[1]

Therese Lundberg, Lärare för tidiga åldrar

IMG_E1491[1]

Carina Pettersson, lärare för tidiga åldrar/förskollärare

IMG_E1495[1]

Kristin Brax, barnskötare

Kök, städ och barngrupp

IMG_E1490[1]

Mia Westman