Personal

Förskolepersonalen är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och består av förskollärare och barnskötare. Vi har eget kök där maten lagas på plats av vår kokerska. Förskolan lägger stor vikt vid ett miljövänligt helhetstänkande vilket bl.a. innebär att vi prioriterar ekologiska livsmedel, sopsorterar och har egen kompost. Vi som jobbar på Trollberget nu är:

Myrgruppen: 1-åringar

534-7161-202

Maria Ljung, förskolechef/förskollärare

534-7161-205

Amanda Andersson, Barnskötare

 Ekorregruppen: 2-åringar

534-7161-206

Therese Lundberg, Lärare för tidiga åldrar

534-7161-207

Susanne Birgersson, Barnskötare

Björngruppen: 3-5åringar

534-7161-201

Carina Pettersson, lärare för tidiga åldrar/förskollärare

534-7161-204

Kristin Brax, barnskötare

Kök, städ och barngrupp

534-7161-203

Mia Westman